Oferta projektowa

Nasza Firma zajmuje się zarówno projektowaniem architektonicznym jak i projektowaniem krajobrazowym.

W zakresie architektury krajobrazu świadczymy usługi:

Projekty ogrodów przydomowych

Kompleksowe projektowanie ogrodów, poprzedzone wizytą i inwentaryzacją terenu. Dobór roślinności zgodnie z preferencjami klienta oraz warunkami klimatyczno-glebowymi w danym terenie. Projektowanie systemów automatycznego nawadniania oraz oświetlenia; projekty małej architektury ogrodowej, ogrodzenia, nawierzchni brukowej. Porady odnośnie pielęgnacji zieleni.

Aranżacja nawierzchni brukowych

Projekt nawierzchni brukowej dla domów jednorodzinnych lub miejsc publicznych poprzedzony inwentaryzacją terenu. W skład projektu wchodzi dokładne rozplanowanie nawierzchni utwardzonych wraz z szczegółowym wykazem materiałowym.

Rewaloryzacja historycznych założeń ogrodowych i parkowych

Kompleksowe projektowanie historycznych założeń ogrodowych i parkowych w tym: analiza historyczna założenia, inwentaryzacja dendrologiczna zieleni, plan rewaloryzacji w oparciu o wymagania konserwatorskie. Pozwolenia konserwatorskie na realizację projektu.

Projekty zagospodarowania przestrzennego winnic

Projekty: winiarni (budynków dostosowanych do wymogów unijnych dla tego typu działalności ), winnic ( plany rozmieszczenia krzewów oraz dobór gatunków winorośli), piwnic winiarskich (miejsc przeznaczonych do składania i przechowywania win); zagospodarowanie terenu pod kompleks winiarsko- gastronomiczny.

Projekty zieleni przy budynkach użyteczności publicznej

Kompleksowe projektowanie zieleni wraz z doborem małej architektury tj. ławek, oświetlenia, rozmieszczenie parkingów oraz projekty nawierzchni brukowych, dobór odpowiedniej roślinności.

Projekty terenów miejskich

Dobór zieleni dla terenów dostosowanych do przebywania małych dzieci, projekty placów zabaw wraz z doborem odpowiedniej nawierzchni, zabawek – bezpiecznych dla dzieci – z zachowaniem norm obowiązujących dla tego typu obiektów.

Rekultywacja terenów zdegradowanych, pokopalnianych i poprzemysłowych

Projekt odtwarzający tkankę roślinną w miejscach trudnych ze względu na poprzednie użytkowanie; zastosowanie roślinności tzw. „wszędobylskiej” – rosnącej nawet na mocno zdegradowanych terenach.

Rewitalizacja obszarów miejskich

Projektowanie terenów miejskich już zagospodarowanych; unowocześnienie danego obszaru oraz dostosowanie go do nowych funkcji.

Projekty patio, tarasów, oranżerii, dachów zielonych, aranżacja wnętrz zielenią

Projektowanie małych przestrzeni ogrodowych, takich  jak: tarasy, patio; wraz z doborem gatunków roślin, donic, oświetlenia, małej architektury. Projektowanie  dachów zielonych – zastosowanie odpowiedniej zieleni do wybranego obiektu.  Dobór zieleni do pomieszczeń, w zależności od ich rodzaju i przeznaczenia. Porady odnośnie pielęgnacji zieleni w pomieszczeniach.

Prowadzenie nadzoru autorskiego

Na życzenie klienta usługa nadzoru nad realizacją projektu; zakup roślin, materiałów, małej architektury.

W zakresie architektury i konserwacji zabytków świadczymy usługi:

Projektowanie konserwatorskie

Projekty modernizacji, adaptacji i remontów historycznych założeń dworskich, kamienic oraz innych obiektów o charakterze zabytkowym. Kompleksowe projektowanie, poprzedzone analizą historyczną i inwentaryzacją stanu istniejącego. Opracowanie dokumentacji kompletniej do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Projektowanie architektoniczne

Projekty budynków/obiektów małej architektury zarówno o tradycyjnej jak i nowoczesnej formie architektonicznej, w nawiązaniu do wymogów lokalizacji oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Opracowanie dokumentacji kompletniej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Adaptacje domów jednorodzinnych katalogowych

Opracowanie dokumentacji projektowej kompletniej do uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnej z treścią zapisów w planie lub spełniającej wymogi decyzji WZ wraz z częścią opisową, niezbędną dokumentacją, adaptacją architektoniczną (naniesioną w trwałej technice – kolorem czerwonym zmiany architektoniczne), oraz z projektem zagospodarowania terenu wykonanym na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej.