Winnica w Garlicy Murowanej

Zespół dworski w Garlicy Murowanej, ze względu na swoje położenie i rzeźbę terenu (stok południowy, południowo- zachodni), atrakcyjność kompozycyjną oraz korzenie sadownicze, jest idealnym miejscem do założenia winnicy wraz z kompleksem turystyczno- winiarskim. Z tego powodu Wydział Sadownictwa Uniwersytetu Rolniczego, który obecnie zarządza tym terenem, w 2007 roku obsadził winoroślą 0,5 ha gruntu na stoku południowym, a rok później kolejne 0,5 ha. W projekcie uwzględnione jest obsadzenie kolejnych 2 ha gruntu.

Ze względów za tradycje gospodarcze założenia jest to teren, w którym idealnie połączą się  walory historyczne z kompleksem winiarskim. Bliskość dużej aglomeracji jaką jest Kraków dodatkowo sprzyja rozwojowi terenu, który może stać się kompleksem wypoczynkowym oferującym regionalny wyrób jakim w tym przypadku jest wino w połączeniu z malowniczą architekturą dworską.

 Zobacz także:
D:syncPRACA2013-PROJEKTY6.JordanowJordanow Model (1)
Nawierzchnie prywatne
Siperaw 5
Siepraw
O6
Główna 3
w3
Ogród w Sieprawiu